Vergoedingen Vergoedingen

De praktijk heeft  met de zorgverzekeraars een contract. De kosten voor het dieetadvies worden voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering door zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft. Gemiddeld komt dit overeen met 4-6 consulten bij de (kinder)diëtist. Dit valt niet onder uw eigen risico. Vanuit de aanvullende verzekering kan extra uren vergoed worden. In de gedeclareerde behandeltijd wordt ook de tijd dat nodig is voor het opstellen van een individueel dieetvoorschrift berekend.

Voor vergoeding van een dieetadvies is (mogelijk) een schriftelijke verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk.

brendaglas03
symbolen dieetadvies, zwangerschap, kinderen
mobiel
Email